Redcord Shop
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Vikår og sikkerhet

Personvernerklæring

 

Vi i Redcord AS bryr oss om ditt personvern. Derfor behandler vi alltid personopplysninger på en ansvarlig måte. Denne personvernerklæringen er å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn på vår side (redcordshop.no) og hvordan disse opplysningene blir benyttet.

"Vi", "vår" eller "oss" viser til Redcord AS, registrert i Brønnøysundregistrene under organisasjonsnummer 960 304 977 og med hovedkontor lokalisert på Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norway. I henhold til EUs personvernforordning (EU/2016/679) ("GDPR") er vi behandlingsansvarlig for de personopplysningene du gir oss eller vi samler inn om deg, og vi plikter å påse at personopplysningene blir behandlet i overensstemmelse med relevant personopplysningsregelverk.

1.    Rammene for Redcords behandling av personopplysninger

 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkelt person. Som eksempel på typiske personopplysninger som behandles i Redcord kan nevnes, navn, adresse, e-mail og telefon nummer.

Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Dersom det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag vil Redcords behandling av personopplysninger basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er imidlertid ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.   

2.    Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med Redcords behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforholdet og annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Redcord har påtatt seg for overfor den enkelte kunde. Redcord behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandling som for eksempel kundeoppfølging og markedsføring.

Personopplysningene om deg blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, EUs forordning for personvern, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningsloven har Redcord rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til Redcord sine tjenesteleverandører, vil tjenesteleverandøren være databehandler for disse opplysningene

3.    Hvilke opplysninger samles inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formal avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi vil kun lagre personopplysninger der det finnes et grunnlag for behandling.

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Redcord være mottatt direkte fra kunden. Dersom det er nødvendig å innhente personopplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra kredittopplysningsforetak) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller varslingen er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller dersom kunden fra før av kjenner informasjonen varselet skal inneholde.

Redcord behandler personopplysninger som kunden har oppgitt som navn adresse, telefon og e-mail adresse.  Når kunden handler via vår nettbutikk eller dirkete fra Redcord vil Redcord lagre disse opplysningene for hvert kjøp som kunden gjør som for eksempel beløp, produkter og dato/tidspunkt.

Nettbutikken og vår webside lagrer informasjonskapsler (cookies)

Om Redcord ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg opplysningene er frivilling samt bli informert om hva som er formålet med Redcords behandling av personopplysningene og hva opplysningene skal brukes til.

4.    Hvordan bruker Redcord dine opplysninger

Redcord og Redcord sine tjenesteleverandører kan bruke opplysningene kunden selv har registrert og opplysninger du har gitt samtykke til for at vi skal kunne oppfylle våre avtaler med deg. En grunnleggende behandling er å regne som nyhetsbrev, ordrebekreftelse samt administrasjon av dine kundeopplysninger.

Redcord bruker opplysningene for å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, vi vil da slette de opplysningene som ble lagret i tilknytting til det aktuelle samtykke.  

Redcord bruker kjøpshistorikk fra våre kunder til å analysere trender og optimalisere sortimentet og drift av leverandørenes tjenester. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.  

5.    Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven §18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til Redcord på denne e-mail adressen: redcord@redcord.com. Dersom registrerte opplysninger er uriktig eller ufullstendig, kan man kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven §27

Du kan klage på hvordan Redcord behandler dine opplysninger til:

Datatilsynet

e-post: postkasse@datatilsynet.no

telefon: 22 39 69 00

6.    Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lengre er nødvendig ut fra formålet de er lagret for slettes.

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares inntil 5 år etter krav fra bokføringsloven. Om kunden ønsker at opplysninger om han skal slettes, så slettes alle opplysninger om kunden utover de opplysningene som bokføringsloven krever lagret. Om det ikke har vært aktivitet på ditt kundenummer de siste 5 årene, slettes basis personopplysninger utover navn og adresse

Din rettigheter:

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: . Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

7.    Sikkerhet

Våre nettsted benytter SSL-sertifikat (for HTTPS). Dette sertifikatet har A-rating og sikrer blant annet kommunikasjon mellom nettstedene og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles. I tillegg sikrer dette identiteten til nettstedet. Servere driftes hos vår dataleverandør der det gjørs nødvendige oppdateringer og sikkerhetstiltak. Passord knyttet til brukerprofilene «saltes» og «hashes» i databasen slik at ingen kan se hvilket passord som er knyttet til en brukerkonto, selv ikke teknisk personell. Operatør for ordreadministrasjon har tilgang til ordre og behandling av disse.

8.    Statistikk

Alle besøk på Redcord sine hjemmeside og nettbutikk etterlater elektroniske spor. Redcord analyserer opplysninger som blant annet aktivitet på Redcord sine nettsider og Redcord sine sider i sosiale medier, samt opplysninger om eventuelle kjøp hos Redcord.

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Redcord bruker opplysningene til å lage statistikk som viser hvilke for eksempel hvilke sider som er mest lest, omsetning og populære produkter.

9.   Sosiale medier

Redcord.no inneholder funksjoner for sosiale medier, inkludert liker-knapp for Facebook. Slike funksjoner kan registrere IP-adressen din, hvilken side du åpner på nettstedet vårt og de kan lagre informasjonskapsler for å øke funksjonaliteten på våre sider

 

 

Salgsbetingelser

 

Innholdsfortegnelse:

       generelt

 1. Partene
 2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
 3. Bestillings- og avtaleprosess
 4. Opplysninger gitt i nettbutikken
 5. Priser
 6. Betaling
 7. Levering og forsinkelse
 8. Undersøkelse av produktene
 9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
 10. Garanti
 11. Angrerett
 12. Personopplysninger
 13. Tvister

Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.redcordshop.no til forbrukere. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelslovenog kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse kjøpsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, telefaks e.l.

1. Partene

Selger Firmanavn: Redcord AS 

Kontaktadresse: Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norway

E-post: redcord@recdord.com

Telefonnummer: +47 370 30000

Organisasjonsnummer: NO 960 304 977

*Selger blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

 

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan du bestiller fra vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen under "Slik handler man"

 

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet, som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse, eller feil på automatiske beregninger av pris, kan Redcord slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen oppdages.

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

 

4.Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Bilder på sidene våre kan i noen tilfeller avvike fra produktets reelle utseende.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

For bestillinger til Svalbard vil mva bli trukket fra denne totalkostnaden.

 

6. Betaling

Vi kan kreve betaling for varen ved tidspunktet for bestilling. Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Kjøpesummen kan du betale med Visa, MasterCard, faktura og med Vipps.

Les mer om betalingsalternativene her.

 

7.Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Informasjon om mulige fraktalternativer vises før betaling. Leveringstid avhenger av valgt fraktalternativ og avstand fra selgers lager til kjøper. Alle leveringstider må anses å være veiledende og kan avvike noe i forbindelse med høytider, helligdager og andre ekstraordinære hendelser.

Vi kan kun sende varer til adresser i Norge inkludert Svalbard.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan leveres til oss via "Kontakt oss" med å opprette en sak, eller overbringes oss skriftlig på følgende e-mail adresse: redcord@redcord.com. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere følger gjeldende lover og regler.Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

 

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Angrerettskjema sendes enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene. Du kan også lastes ned her: Angrerettskjema

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varene være ubrukt og returneres i en uskadd forpakning. Samtlige lapper og manualer skal sendes med.

Vi tilbakebetaler dine penger/oppdatere din faktura så snart din retur ankommer vårt lager og returen er ferdig håndtert.

Du betaler selv returporto. Det oppfordres til at eventuelle angrerettvarer sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Posten sine sider. Da har du full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i postens system frem til den ankommer oss.

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

 

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. 

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket i utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 • I lovbestemte tilfelle.

Lese mer om personopplysninger på Personvernerklæring.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du opprette en sak via "Kontakt oss" eller sende en e-post til redcord@redcord.com.

 

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

 

Trykk ENTER for å søke